Drunkningsstatistik

Svenska Livräddningssällskapet arbetar för att ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Statistiken ska utgöra en länk för att öka förståelsen om drunkningsolyckor.

Varje månad sammanställer Svenska Livräddningssällskapets riksorganisation antalet omkomna i samband med drunkningsolyckor i Sverige och presenterar resultaten på deras hemsida och på MyNewsdesk.


Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Ett delmål är att antalet dödsfall vid drunkningsolyckor ska halveras innan 2030! För att det ska kunna ske ser Svenska Livräddningssällskapet som högsta prioritet att följande strategiska åtgärder och insatser behöver komma på plats. Vi behöver ha en ökad kunskap om bakomliggande faktorer och orsakssamband behöver kartläggas bättre. Vi behöver ha en bättre samverkan, riktade budskap och riktade medel, dessa kan inte nedprioriteras. Tillsammans behöver vi ha en nationell strategi för drunkningsprevention. 

källa: www.svenskalivraddningssallskapet.se