Bli livräddare

Att vara livräddare innebär att ta hand om sina medmänniskor, att finnas till hands när det behövs ett plåster eller vara en trygg punkt när mamma eller pappa är långt borta. Det måste inte bara handla om drunkningstillbud eller livshotande situationer, det handlar om att finnas där det behövs.

Att vara livräddare innebär att ta hand om sina medmänniskor, att finnas till hands när det behövs ett plåster eller vara en trygg punkt när mamma eller pappa är långt borta. Det måste inte bara handla om drunkningstillbud eller livshotande situationer, det handlar om att finnas där det behövs.

Det finns två olika typer av utbildningar för att bli livräddare, Poollivräddare och Havslivräddare.
Poollivräddarutbildningen kan du gå hos oss här i Göteborg, den gör dig kvalificerad att jobba i simhallar och vid utomhuspooler som badvärd. Havslivräddarutbildningen går i Tylösand, där är du i två veckor och efter avslutad och godkänd utbildning får du jobba som livräddare runt om i hela världen.

I kurserna får man lära sig bland annat vattenlivräddning, HLR för barn och vuxna, första hjälpen och systematiskt förebyggande säkerhetsarbete. I Poollivräddarutbildningen går man även igenom ämnen som juridiska aspekter och kundservice medan man i Havslivräddarutbildningen går in mer på sökmetoder i vatten, dykteori, livräddning vid klippor, strömt vatten och båtar och fördjupad första hjälpen.

Alla våra utbildare är diplomerade. Du kan antingen gå ensam eller boka för en större grupp. Vill du boka en utbildning för en större grupp kan du skicka en offertförfrågan till info@slsgoteborg.se, annars anmäler du dig genom vårt bokningssystem.