Simskola, aktiviteter och crawl

Varje elev är unik. Det är viktigt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina förutsättningar få känna glädje och frihet i och omkring vatten.

Tillsammans bygger vi vattensäkerhet och med den kunskapen kommer trygghet och vattenglädje,
en investering för livet och ett sätt att uppnå en ökad livskvalité.