Skolsim

Boka skolsim!

Enligt läroplanen (Lgr22) ska eleven vara simkunnig i åk 6-9 för att få betyg i ämnet idrott och hälsa vilket innebär 200 meter i en följd varav 50 meter i ryggläge. Eleven ska också kunna hantera nödsituationer på land och vid vatten.

Den nordiska simkunnighetsdefinitionen lyder ”Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan igen, på djupt vatten simmar 200 meter varav 50 meter ryggsim, allt i en följd.”

Vi erbjuder:
– Undervisning från förskoleklass till gymnasiet
– Simtester
– Livräddningslektioner
– Friluftsdagar
– Lovsimskola

Boka simundervisning för din skola

För förfrågan och bokning kontakta skolsim@slsgoteborg.se eller
ring till tel. 031-46 66 00.