Färre erbjuds plats på simskola när hallar byggs om

GP skriver 27 maj 2023 om bristen på simhallar i Göteborg. – Risken är att vi nästan har 2 000 elever som inte kan gå i simskola, säger SLS Göteborgs verksamhetschef Tina Heiker Hult.

Svenska livräddningssällskapet utbildar tusentals unga göteborgare i simkunnighet. Nu larmar de om hallbrist inför höstens kursstarter.
– Risken är att vi nästan har 2 000 elever som inte kan gå i simskola, säger verksamhetschefen Tina Heiker Hult.

Svenska livräddningssällskapet utbildar tusentals unga göteborgare i simkunnighet. Nu larmar de om hallbrist inför höstens kursstarter.
– Risken är att vi nästan har 2 000 elever som inte kan gå i simskola, säger verksamhetschefen Tina Heiker Hult.

Bakgrunden är att Frölundabadet under två år kommer att ha stängt för renovering. De föreningar som har tider där ska istället fördelas över stadens övriga anläggningar.

Det gör att Svenska livräddningssällskapet, som driver ett eget inomhusbad i Sörred och årligen lär 15 000 göteborgare att simma, befarar att de får en minskad tillgång på tider i de kommunala anläggningarna.
– I dagsläget vet vi inte om vi får komma in i dessa hallar i höst överhuvudtaget, säger Svenska livräddningssällskapets verksamhetschef i Göteborg, Tina Heiker Hult.

Beskedet från Göteborgs stads Idrott- och föreningsförvaltning om hur det blir med Svenska livräddningssällskapets tillgång på tider i höst sköts nyligen fram.

Tidigare har Svenska livräddningssällskapet kunnat boka de tider i kommunens simhallar de har behövt. Nu är frågan hur det blir framöver.

Skolverket kräver simkunnighet för att godkänt betyg
Svaret blir enligt Tina Heiker Hult avgörande för Svenska livräddningssällskapets verksamhet efter sommaren.
– Jag är uppgiven. Det här är ohållbart i längden. Utredningar säger att barn ska lära sig simma tidigare. Nu blir det tvärtom – vilket går ut över deras kunskap i andra skolämnen, säger Tina Heiker Hult.

Skolverkets kräver simkunnighet i årskurs 6 och 9 för att få godkända betyg i Idrott och hälsa – och extraundervisning i simkunnighet ”tar” lektionstid från andra ämnen.

Svenska livräddningssällskapet bedriver bland annat simskoleverksamhet i Lundbybadet och Angered arena. Barnen som drabbas om Svenska livräddningssällskapet inte tillåts boka tider i de kommunala simhallarna från och med i höst är enligt Tina Heiker Hult från fem år och uppåt.
– Det här drabbar barn i alla samhällsklasser, i alla stadsdelar. Jag tänker att det först och främst kommer att resultera i sämre simkunnighet, säger Svenska livräddningssällskapets verksamhetschef.

Sörredshallen fylld till brädden

Den egna simhallen är ”fylld till brädden”. 70 procent av verksamheten bedrivs i andra simhallar. Det är den delen som nu är hotad.
– Just nu kämpar vi med att få politiker att förstå hur vi är behandlade, att det är fel. Så här kan vi inte ha det. Simundervisning måste klassas på samma sätt, oberoende om man är bidragsberättigad eller inte, säger Tina Heiker Hult.

Skälet till att Svenska livräddningssällskapet, som är en ideell förening, inte är berättigat till kommunala aktivitetsbidrag är att huvuddelen av verksamhet är simskola.
– Det är komplicerat. Vi förstår inte själva varför, men det är så det är, säger Tina Heiker Hult.

Kan inte barnen lära sig simma hos föreningar?
– Absolut. Det gör de. De kommer inte att kunna ta emot de här barnen. De är elitsatsande och har även annan verksamhet.

Förvaltningen: Deras oro är befogad

Johan Sävhage är förvaltningsdirektör på Idrott- och föreningsförvaltningen och säger att simkunnigheten är något förvaltningen försöker att prioritera.
– Samtidigt är det en prövning att tillgodose alla behov. Med det läge vi har försöker vi pussla allt vi kan, säger han.

Svenska livräddningssällskapet är oroliga för att nästan 2 000 av deras elever inte kan gå på simskola i höst. Vad tänker du om deras oro?
– Oron är befogad. Simhallsytan och kapaciteten är begränsad. Vi får försöka med alla medel och kanske även ha kontakt med kommuner om hallar i närheten, som Åbybadet i Mölndal, som ligger nära Frölundabadet, säger Johan Sävhage.

Förutom Frölundabadet genomgår även badet i Kärra ett renoveringsarbete. Parallellt pågår planeringen av det nya Centralbadet.
– Om allt går bra kan man ta ett första dopp första januari 2030. Det är så planen ser ut, säger Johan Sävhage.

Kan leda till neddragningar hos Svenska livräddningssällskapet

I övrigt byggs nya simhallar i Kortedala och Askim. Hallar i Lundby och Torslanda kan enligt förvaltningsdirektör på Idrott- och föreningsförvaltningen tidigast stå klara tidigast 2030.
Svenska livräddningssällskapet gör bedömningen att eventuellt förändrade bokningsmöjligheter även kommer leda till neddragningar. I dagsläget har de 70 anställda. Under årets varma månader bedrivs verksamhet utomhus.
– Vi hoppas att det blir fler som simmar i sommar, även om det numer är färre som går i simskola sommartid, säger Tina Heiker Hult.