Nollvision

Det är med starkast möjliga övertygelse vi står fast vid vår nollvision – noll drunkningsolyckor! 

Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapets preliminära årsrapport för 2021, visar att 97 personer mist livet vid drunkningsolyckor. Det är 20 fler personer än 2020 (77) och 13 färre än medeltalet per år för 2000-talet. De som omkommer är oftast män, 78 personer eller cirka 80 procent.

Åldersspannet 60 år och äldre är överrepresenterat. Under 2021 har de flesta dödsolyckorna inträffat i samband med en badolycka. Noterbart är att 15 av händelserna inträffar på en officiell badplats med kommunalt huvudmannaskap där livräddare saknas.

Noterbart är också att februari sticker ut negativt då så pass många som 10 personer, av 16 på helåret, mister livet i is-relaterade olyckor, varav vid en olycka förolyckas fyra personer i samma händelse.

Juni (23) och juli (26) sammantaget, sticker ut då båda månaderna noterar över 20 omkomna. Det har endast inträffat vid ett tillfälle tidigare under 2000-talet. Juli är även den månad då flest personer omkommer.
Drunkningsolyckor inträffar jämnt fördelat över hela landet men region Stockholm (AB-län) noteras för flest dödliga drunkningsolyckor med 14 personer som mister livet. Kronoberg och Gotland sticker ut positivt då båda regionerna noterar NOLL drunkningar för 2021.

OMKOMNA VID DRUNKNINGSOLYCKOR 2021 97 Bakom varje siffra i detta dokument vilar ett öde som är svårt att överskåda. Inget kan kompensera för den förlust och det lidande som anhöriga till de förolyckade tvingas utstå. Genom nya kunskaper och insikter samt med ödmjukhet inför det som passerat, är det Svenska Livräddningssällskapets avsikt att årssammanställningen kan utgöra en länk för att öka förståelsen om drunkningsolyckor.

Det är med starkast möjliga övertygelse vi står fast vid vår nollvision – noll drunkningsolyckor! 

Vår vision ger oss energi att aktivt fortsätta framåt. Våra sim- och livräddningsskolor utomhus under sommarperioderna och vårt arbete med livräddare på strand är ännu en bit på väg. I simskolan utomhus lär eleverna sig att hantera verkligheten. Livräddaren arbetar aktivt med att förebygga olyckor och finns på plats när olyckan är framme.