Fortbildning – simundervisning för vuxna

Fördjupad utbildning i simundervisning för vuxna, kursen innehåller både teoretiska och praktiska övningar.

Läs mer och boka

Fortbildning – Barn i behov av särskilt stöd (BSS)

Fortbildning för dig som jobbar med eller är i närheten av barn i behov av särskilt stöd.

Läs mer och boka

Simlärare

Utbildningen gör dig kvalificerad att jobba med simskola i simhallar och i öppet vatten.

Läs mer och boka