Tillsammans räddar vi liv
Svenska Livräddningssällskapet arbetar med att rädda människor från att mista livet genom drunkning.
Vårt främsta arbetsredskap är vattenkunskap. Med hjälp av vårt kursutbud och våra teoretiska utbildningar kan vi i Svenska Livräddningssällskapet sprida vår kunskap och se till att du kan känna dig trygg i och i närheten av vatten och isar. Vattenkunskapen finns alltid för dig att ta del av, var rädd om dig när du är i närheten av vatten!

SLS arbetar för att ingen ska drunkna
Svenska Livräddningssällskapet Göteborg är en ideell organisation som har till ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Vi vänder oss till alla, men vi ska i all vår verksamhet ägna särskilt intresse åt barnens säkerhet.

Hur organisationen är uppbyggd
Svenska Livräddningssällskapet är en rikstäckande organisation som består av 24 självständiga regionförbund. Några av regionförbunden har anställd personal men de flesta drivs ideellt av eldsjälar. Rikskansliet finns i Stockholm.

Ett av fler regionförbund, ett rikskansli och tre råd
Den löpande verksamheten i Göteborg hanteras av kansliet vid Sörredsbadet. Där sitter verksamhetschefen tillsammans med administration, utbildningsansvarig och ansvarig för Sörredsbadet.

Årsmötet beslutar
Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Vid årsmötet väljs Svenska Livräddningssällskapet Göteborgs styrelse som leder verksamheten.