1842 – 2023

16 augusti 1842: Den första simpromotionen i Göteborg äger under pompa och ståt rum vid badhuset på S:t Eriks Hörne. Detta datum räknas som bildandet av det som idag är Svenska Livräddningssällskapet Göteborg.

På diplomet som de 19 deltagarna stolt tar emot efter väl utfört värv står det:
”Att efter yttersta förmåga befordra och utbreda den särdeles välgörande simkonsten.”

På ett mer modernt språk skulle det stå:
Att på bästa vis ta ansvar för att undervisa alla medborgare i den så livsavgörande simkunnigheten”.
I snart 200 år har vårt uppdrag varit detsamma – och kommer så att förbli.