Inlärning och pedagogik i simskolan
Vi människor lär oss på olika sätt och leken är en av de viktigaste delarna i barns inlärning. I leken utforskar barnen sin värld, vågar ta språnget ut i det okända, testa sina gränser och etablera sociala skickligheter.
I all vår verksamhet använder vi oss av målrelaterade lekar och övningar där vi utgår ifrån barnets egna förutsättningar. Vi ser att när inlärning och färdigheter grundar sig på individanpassad undervisning utifrån barnens egen förmåga, då lär sig barnen som bäst.
Genom att först öva upp vattenvanan och sedan lära in grundläggande simteknik blir barnen redo att börja lära sig att simma och bli vattenskickliga individer.

Inlärning av färdigheter är en oavbruten process. När barnen går från att vara nybörjare till att bli en skicklig simmare passerar barnen tre tydliga steg:
Kognitiva steget – Här försöker barnet att få grundläggande förståelse för vad färdigheten kräver.
Sociala steget – Här börjar barnet gradvis anpassa och justera rörelserna.
Automatiska steget – Här blir färdigheterna automatiska genom att den nödvändiga kroppskoordinationen nu är utvecklad.

Hela vår verksamhet jobbar utifrån våra tre ben: Säkerhet, Livräddning och Simkunnighet – SLS. Vi tror på att kontinuerligt jobba med alla tre delar, därför ingår SLS som moment i alla våra kurser.

Säkerhet

Vi har utvecklat konceptet bad-, båt- och isvett och lär ut denna kunskap i våra kurser. Det handlar om att var och en som vistas nära vatten och isar ska ha kunskapen att göra det på ett säkert sätt. Syftet är att förebygga olyckor. Vi lär bland annat ut att alltid använda räddningsväst vid vistelse vid brygga eller på båt och eleverna får även prova på att bada med räddningsväst, varje termin.

Livräddning

Kunskapen för att kunna hjälpa en nödställd kan vara livsavgörande och därför ingår livräddning som ett moment i alla våra kurser. Hos oss lär du dig att både rädda dig själv och andra om det uppstår en nödsituation vid, i och på vatten och isar. Utöver vattenlivräddning lär vi även ut grunderna i första hjälpen samt hjärt-lungräddning i kurserna på avancerad nivå.

Simkunnighet

I våra kurser lägger vi stor vikt vid vattensäkerhet. Vattensäkerhet handlar om att bli trygg i vattnet och att kunna balansera, orientera och flyta i vattnet. Att vara vattensäker är en grundförutsättning för att kunna lära sig att simma. Hur lång tid det tar att lära sig simma är olika för olika individer. Simning är en färdighet som kräver träning. Hur lång tid det tar att lära sig simma beror på ålder, mognad, vattenvana och hur ofta man tränar. Det kan ta en termin eller många, men tids nog kan alla lära sig att simma.

När deltagaren kan simma 200 meter bröstsim finns flera vägar att gå vidare.