Första hjälpen

Första hjälpen är de insatser som kan ges av alla i samhället i samband med sjukdomsfall eller trauma. Inkluderar även psykosocialt stöd till personer som drabbats av, eller närvarat vid traumatiska händelser.

Kursinnehåll:

  • Kurstid 4 timmar
  • Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.
  • Larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i behov av hjälp.
  • Kunna ge HLR samt använda en hjärtstartare.
  • Ge första hjälpen utifrån L-ABCDE til dess att anbulans/räddningstjänst anländer.

Efter genomförs grundutbildning ska kursdeltagarna kunna:

  • Hjärt- Lungräddning
  • L-ABCDE
  • Allvarliga sjukdomar och Trauma.

Övriga HLR-utbildningar