HLR instruktörsutbildning

HLR instruktörsutbildning handlar om hur du självständigt kan planera och hålla i egna grundutbildningar. Du ska kunna stödja kursdeltagarna att lära sig HLR och inspirera dem till att våga agera vid hjärtstopp eller om någon behöver första hjälpen.

Kursinnehåll:

  • Kurstid 4 timmar
  • Teori och dialog
  • Praktisk träning
  • Redovisning
  • Praktiska råd och tips

Efter genomförs grundutbildning ska kursdeltagarna kunna:

  • Planera och genomföra grund och repetitionsutbildning i vuxen och barn HLR enligt kursplanen. 
  • Skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen. 
  • Bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalité. 
  • Hur nya riktlinjer inom HLR och första hjälpen skapas och implementeras. 
  • Efter godkänd utbildning blir kursdeltagaren certifierad instruktör i HLR med hjärtstartare enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer.

Övriga HLR-utbildningar