Bojen

Eleven kan simma 25m i magläge samt 10m i ryggläge. Eleven blir simkunnig!

Förkunskapskrav: Tagit simmärken Silversälen och Grodan rygg, blå
Ålder: 5-11 år.
Målet med kursen: Simkunnig = hoppa i från kanten och efter att åter ha fått huvudet över vattenytan kunna simma 200 meter i magläge varav 50 meter i ryggläge. Därutöver kunna glida fram i vattnet med ansikte och öron ner under vattenytan 5 meter.