Bojen

Eleven kan simma 25m i magläge samt 10m i ryggläge. Eleven blir simkunnig!

Förkunskapskrav: Tagit simmärken Silversälen och Grodan rygg, blå
Ålder: 5-11 år.
Målet med kursen: Att bli simkunnig, 200m i magläge följt av 50m i ryggläge.
Eleven fortsätter att genom lekfulla övningar utveckla sin simteknik och fördjupar kunskaperna i vattensäkerhetsmomenten, bad-, båt- och isvett.