Crawl 6-9 år

Ålder: 6-9 år.
Förkunskaper: Vara simkunnig = hoppa i från kanten och efter att åter ha fått huvudet över vattenytan kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Därutöver kunna glida 5 meter med ansiktet i vattnet.
Målet med kursen: Fokus på kroppsmedvetenhet och simteknik, andningsövningar och balans i vattnet samt frånskjut och vändningar för att nå simning med sammansatt crawl.