Crawl 6-9 år

Aktivitet för simkunnig. Introduktion till aktivitetsgrupperna. Grundläggande crawlteknik.

Här fokuserar vi på kroppsmedvetenhet och simteknik, andningsövningar och balans i vattnet samt frånskjut och vändningar.

Ålder: 6-9 år.
Förkunskaper: Simkunnig = hoppa i från kanten och efter att åter ha fått huvudet över vattenytan kunna simma 200 meter i magläge varav 50 meter i ryggläge. Därutöver kunna glida fram i vattnet med ansikte och öron ner under vattenytan 5 meter.
Målet med kursen: Kunna simma kortare eller längre sträcka sammansatt crawl.
Lektionstid: 40 minuter