Minilivräddare 2

Aktivitet för simkunnig. Livräddning, första hjälpen, simteknik. 

Här får deltagaren utveckla och träna simteknik i bröst- och ryggläge samt flyt, dyk- och glidövningar. Vi tränar livräddning med olika livräddningsmaterial, individuellt och tillsammans, både i och vid vatten.

Ålder:
 8-10 år.
Förkunskaper: Kunna simma 200 meter bröstsim, 50 meter ryggsim, 10 meter crawl och 10 meter ryggcrawl samt vara vattenvan –hela kroppen under vattnet.
Målet med kursen: : Få fördjupade kunskaper i livräddning i och vid vatten. Kunna simma 20 meter crawl med andning och 20 meter ryggcrawl.
Lektionstid: 40min.