Sjölejonet

Eleven kan koordinera arm- och bentag.

Simskola på fortsättningsnivå där målet är att kunna simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim. Här förbättrar vi simtekniken i bröst- och ryggläge.

Vi övar på att flyta, glida, rotera och balansera. Vi tränar simteknik i både bröst- och ryggläge.

Ålder: 5-10 år.
Förkunskaper: Vattenvana, koordinera arm- och bentag med flythjälpmedel.
Mål: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.