Unga Livräddare 2

Här får deltagaren utveckla och träna simteknik i bröst- och ryggläge samt flyt, dyk- och glidövningar. Vi tränar livräddning med olika livräddningsmaterial, i och vid vattnet, både individuellt och tillsammans.

Ålder: 11-13 år.
Förkunskaper: Kunna simma 200 meter bröstsim, 50 meter ryggsim – kunna ha hela kroppen under vattnet. Deltagaren ska utifrån sin ålder ha fördjupade kunskaper livräddning i och vid vatten.
Målet med kursen: Få fördjupade kunskaper i livräddning i och vid vatten.
Lektionstid: 60min.