Unga Livräddare 2

Ålder: 11-13 år.
Förkunskaper: Vara simkunnig = hoppa i från kanten och efter att åter ha fått huvudet över vattenytan kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Därutöver kunna glida 5 meter med ansiktet i vattnet.
Målet med kursen:  Deltagaren fördjupar sin simteknik. Ytterligare delar i livräddning tränas med olika livräddningsmaterial, individuellt och tillsammans.