Vattensäkerhet

Vattensäkerhetsutbildning för vuxna och barn innehåller utbildning i vattensäkerhet och simfärdighet för icke simkunniga. Svenska Livräddningssällskapet arrangerar vattensäkerhetsutbildning på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Kurserna är kostnadsfria.

För barn mellan ett och sex år är drunkning den vanligaste dödsorsaken. Kunskap hos föräldrar och andra anhöriga vuxna i vattensäkerhet bidrar till att barn och unga lär sig simma samt att man undviker risker. Bland vuxna är det fler män än kvinnor som drunknar och drunkning är ofta associerat med alkoholkonsumtion.

Prioriterade målgrupper: Föräldrar eller andra anhöriga till barn 0-6 år, icke simkunniga vuxna, icke simkunniga barn och unga.

Kunskapsmål: Målgruppen ska få grundläggande kunskap om:

  • hur man hanterar olika riskfyllda situationer i, vid och på vatten
  • risker kopplat till vatten
  • simkunnighet för vuxna

För vuxna och barn

Vattensäkerhetsutbildning är praktisk träning av vattensäkerhetsmomentet för vuxna och barn och innehåller både teoretiska och praktiska genomgångar. Varje kurs består av 10 lektioner à 40 minuter. Antal elever per kurs är 8 stycken. Kursen är kostnadsfri för deltagarna.

Du anmäler dig genom att kontakta Svenska Livräddningssällskapets regionförbund för respektive kursort.

De olika kurserna 

  • Vattensäkerhet och simkunnighet barn 5-19 år – särskilda insatser
  • Vattensäkerhet och simkunnighet för vuxna