BSS – Barn i behov av särskilt stöd – Nybörjare

Kursen vänder sig till barn med lättare funktionsnedsättning som kan klara sig utan assistent. Vi har ett önskemål att medföljande deltar i undervisningen i vattnet.

Ålder: 5-10 år.
Förkunskapskrav: Inga.
Målet med kursen: Vattensäkerhet