BSS – Barn i behov av särskilt stöd – Nybörjare

Kursen vänder sig till barn med en lättare funktionsnedsättning. Medföljande deltar i vattnet under kursen.

Ålder: 5-8 år.
Förkunskapskrav: Inga.
Målet med kursen: Vattenglädje och att kunna simma 10 meter, utifrån sina egna förutsättningar.