Sjöstjärnan

Eleven kan simma 25 meter och 10 meter ryggsim.

Simskola på fortsättningsnivå där målet är att bli simkunnig, falla i vattnet, få huvudet under, ta sig upp och därefter simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter på rygg.  
Eleven fortsätter att genom lekfulla övningar utveckla sin simteknik och fördjupar kunskaperna i vattensäkerhetsmomenten, bad-, båt- och isvett.

Ålder: 5-10 år.
Förkunskaper: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.
Mål: Bli simkunnig