Sälen

Förkunskapskrav: Kunna simma 10 meter.
Ålder: 5-11 år.
Målet med kursen: Simma 25 meter i magläge och 10 meter på rygg.
Genom lekfulla övningar byggs en trygghet och eleven utvecklar sin simteknik och fördjupar kunskaperna i vattensäkerhet. Kursen genomförs på djupt vatten.