Minilivräddare 1

Ålder: 6-8 år.
Förkunskaper: Vara simkunnig = hoppa i från kanten och efter att åter ha fått huvudet över vattenytan kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Därutöver kunna glida 5 meter med ansiktet i vattnet.
Målet med kursen:  Deltagaren utvecklar sin teknik i crawl, bröst- och ryggsim samt i flyt, dyk- och glidövningar. Livräddning vid vatten tränas med olika livräddningsmaterial, individuellt och tillsammans.