Minilivräddare 1

Aktivitet för simkunnig. Livräddning, första hjälpen, simteknik. 

Här får deltagaren utveckla och träna simteknik i bröst- och ryggläge samt flyt, dyk- och glidövningar. Vi tränar livräddning vid vatten med olika livräddningsmaterial, individuellt och tillsammans.

Ålder: 6-8 år.
Förkunskaper: Kunna simma 200 meter bröstsim, 50 meter ryggsim och vara vattenvan –hela kroppen under vattnet.
Målet med kursen: Få fördjupade kunskaper livräddning vid vatten. Kunna simma 10 meter crawl och 10 meter ryggcrawl.
Lektionstid: 40min.