BSS – Barn i behov av särskilt stöd – Fortsättning

Kursen vänder sig till barn med en lättare funktionsnedsättning.
Medföljande får vara med i vattnet.

Ålder: 8-15 år.
Förkunskapskrav: Kunna simma 10 meter, utifrån sina egna förutsättningar.
Målet med kursen: Vattensäkerhet och utifrån egen förmåga, lära sig att simma.