BSS – Barn i behov av särskilt stöd – Fortsättning

Kursen vänder sig till barn med lättare funktionsnedsättning som kan klara sig utan assistent.
Eleven lär sig vattensäkerhet utifrån sin egen förmåga.

Ålder: 7-15 år.
Förkunskapskrav: Genomfört BSS Nybörjare
Målet med kursen: Vattensäkerhet och utifrån egen förmåga lär sig att simma.