Juniorlivräddare

Här får deltagaren bredda kunskaper i livräddning, simning, första hjälpen, HLR, crawl och vattensäkerhet. Här introduceras och tränas livräddning som sport på en anpassad nivå.

Ålder: 
14-17 år.
Förkunskaper: Fördjupade kunskaper i livräddning, simning, första hjälpen och HLR.
Målet med kursen: Egenutveckling av individen med målsättning för fortsatt utbildning & engagemang inom SLS
genom tex vidareutbildning till simlärare, poollivräddare & havslivräddare.
Lektionstid: 90 minuter