Juniorlivräddare


Ålder: 
14-17 år.
Förkunskaper: Förkunskaper: Vara simkunnig = hoppa i från kanten och efter att åter ha fått huvudet över vattenytan kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Därutöver kunna glida 5 meter med ansiktet i vattnet.
Målet med kursen: Deltagaren får bredda sina kunskaper i livräddning, simning, första hjälpen, HLR och vattensäkerhet. Här introduceras och tränas livräddning som sport på en anpassad nivå. Egenutveckling av individen sker med målsättning för fortsatt utbildning och engagemang inom föreningen
genom tex vidareutbildning och arbete som simlärare, poollivräddare och/eller havslivräddare.