Crawl 10-14 år

Aktivitet för simkunnig. Introduktion till aktivitetsgrupperna. Grundläggande crawlteknik.

Här fokuserar vi på kroppsmedvetenhet och simteknik, andningsövningar och balans i
vattnet samt frånskjut och vändningar.

Ålder: 10-14  år.
Förkunskaper: Kunna simma 200 meter bröstsim, 50 meter ryggsim och vara vattenvan – hela kroppen under vattnet
Målet med kursen: Kunna simma kortare eller längre sträcka sammansatt crawl.
Lektionstid: 40min.