Sälen

Eleven kan simma 10 meter utan flythjälpmedel.

Förkunskapskrav: Tagit simmärket Silvergrodan och/eller Guldgrodan.
Ålder: 5-11 år.
Målet med kursen: Ta simmärken Silversälen och Grodan rygg, blå.
Genom lekfulla övningar byggs en trygghet och eleven utvecklar sin simteknik och fördjupar kunskaperna i vattensäkerhet. Kursen genomförs på djupt vatten.