Unga Livräddare 1

Ålder: 10-11 år.
Förkunskaper: Vara simkunnig = hoppa i från kanten och efter att åter ha fått huvudet över vattenytan kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Därutöver kunna glida 5 meter med ansiktet i vattnet.
Målet med kursen:  Deltagaren fördjupar sin simteknik. Livräddning tränas med livräddningsmaterial, individuellt och tillsammans utifrån.