Unga livräddare 1

Aktivitet för simkunnig. Livräddning, första hjälpen, simteknik. 

Här får deltagaren utveckla och träna simteknik i bröst- och ryggläge samt flyt, dyk- och glidövningar. Vi tränar livräddning med olika livräddningsmaterial, i och vid vattnet, både individuellt och tillsammans. Användning av förbandsmaterial introduceras.

Ålder: 10-11 år.
Förkunskaper: Kunna simma 200 meter bröstsim, 50 meter ryggsim, 20 meter crawl med andning och 20 meter ryggcrawl samt vara vattenvan – kunna ha hela kroppen under vattnet. Att utifrån sin ålder ha fördjupande kunskaper i livräddning i och vid vatten.
Målet med kursen: Få fördjupade kunskaper i livräddning i och vid vatten. Kunna simma 25 meter crawl med andning och 25 meter ryggcrawl.
Lektionstid: 60min.